Joanna Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1881, aktenummer 1017

By |

In het jaar een duizend acht honderd een en tachting, den dertienden de maand December is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg, verschenen: Jacobus Willemse, oud vijf en dertig jaren, van beroep smid. wonende alhier, die verklaard aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende alhier op den twaalfden der maand December, een duizend acht honderd een en tachtig, om acht ure, des namiddags, ten zijnen huize wijk Kerks, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht; aan welke kind wordt gegeven de voornaam van Joanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus van den Brandt, oud veertig jaren, van beroep timmerman en Norbertus Robben, oud veertig jaren, van beroep fabriekwerker, beide wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze aktem, die, na aan den verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons welken uitgezonderd de tweede getuige die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *