Johanna Cornelia Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1887, aktenummer 125

By |

Op den zeventienden der maand october achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud zeven veertig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den zestienden october dezes jaars, des namiddags ten tien ure aldaar, te Hooge Zwaluwe in het huis numero twee en veertig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Johanna Cornelia van Achterberg, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende te Zwaluwe en aan dit kind de voornamen zal gegeven worden van Johanna Cornelia.
van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Ostenwalder, oud drie en vijftig jaren en Daniel Bekkens, oud zeven en dertig jaren, beide veldwachter, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing door ons benevens den comparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *