Johanna Petronella Blok, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 17

By |

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den dertigsten januari, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk verschenen, Maria Henriette Bechtholt, oud twee en zeventig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den negen en twintigsten januari achttien honderd negen en negentig ten tien ure, des voormiddags alhier in het huis D nummer acht en zestig in hare tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Mientje Johanna van Achterberg, ongehuwd, van beroep zonder, wonende te Raamsdonk, aan welk kind zij heeft verklaard de voornamen te geven van Johanna Petronella.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus van Strien, oud zeven en dertig jaren, van beroep wegwerker, wonende te Raamsdonk en van Cornelis Jacobs, oud twee en veertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Raamsdonk.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en aan de getuigen door ons, Maria Henriette Bechtholt, Adrianus van Strien en Cornelis Jacobs, allen voornoemd, is geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *