Johanna Susanna van Achterberg, Overlijdensregister ‘s-Hertogenbosch 1958, aktenummer 535

By |

Heden zestien september– negentienhonderd achtenvijftig, is voor ons ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente ‘s-Hertogenbosch verschenen: Klijmij, Jan Hendrik, begrafenisondernemer, oud drieënvijftig jaren, wonende te Zaltbommel,– die verklaarde uit eigen wetenschap kennis te dragen, dat alhier op veertien september– dezes jaars te zeventien uur– is overleden: van Achterberg, Johhttps://paulvanachterberg.nl/achterberg-johanna-suzanna-van-1907/anna Susanna, zonder beroep, oud eenenvijftig jaren, geboren en wonende te Zaltbommel, echtgenote van Zondervan, Pieter Anthonie, dochter van van Achterberg, Ludovicus en van van Hattum, Hendrina Jacomina, beiden overleden.–

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *