Johanna Suzanna van Achterberg, Huwelijksregister Zaltbommel, 1936, akte 23

By |

Den vijftienden December negentiendhonderd zes en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, in het gemeentehuis alhier, teneinde een huwelijk aan te gaan, Zondervan, Pieter Anthonie, oud zeven en twintig jaren, van beroep werktuigkundige, geboren te Rotterdam en wonende te ‘s-Hertogenbosch. Meerderjarige zoon van Zondervan, Coert, oud drie en vijftig jaren, machinst bij de Nederlandse Spoorwegen en van Brasser, Maria Catharina, oud vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te ‘s-Hertogenbosch en van Achterberg, Johanna Suzanna, oud negen en twintig jarenm zonder beroep, geboren te Zaltbommel en wonende te Zaltbommel, meerderjarige dochter van van Achterberg, Ludovicus, oud vijf en zestig jaren, distillateur, wonende te Zaltbommel en van van Hattum, Hendrina Jacomina, overleden. De ouders van den bruidegom en de vader van der bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden mij hun toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk te geven.

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad op Zaterdag, den vijfden December dezes jaars, alhier en te ‘s-Hertogenbosch.

Bruidegom en bruid hebben aan mij overgelegd de bij de wet voorgeschreven huwelijksstukken.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen als echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door beiden bevestigend beantwoord werden, is door mij, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig:
van Achterberg, Maurits, oud zes en dertig jaren, distillateur, wonende te Zaltbommel, broeder van de bruid
en
van Boort, Henricus Johannes, oud zes en dertig jaren, destillateur, wonende te Zaltbommel
en
Poortman, Johannes Gerardus, oud drie en veertig jaren, ambtenaar bij de spoorwegen, wonende te Utrecht
en
Zondervan, Johannes Eliza, oud vij en twintig jaren, zonder beroep, wonende te ‘s-Hertogenbosch, broeder van den bruidegom.

Bron Regionaal Archief Rivierenland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *