Johanna van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1878, aktenummer 63

By |

In het jaar een duizend acht honder acht-en-zeventig, den tienden Juni. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Johannes van Kuijk, oud vijf en zeventig jaren zonder beroep wonende te Raamsdonk, echtgenoot van den overledene en Gerardus van Kuijk oud vijf en veertig jaren arbeider wonede te Raamsdonk, zoon van den overledene, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den negende Juni dezes jaars, om zes ure des namiddags binnen deze Gemeente, is overleden Johanna van Achterberg, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Raamsdonk dochter van de echtelieden Gerardus Nicolaas van Achterberg, en Maria Dank, beide overleden en echtgenoote van Johannes van Kuijk voornoemde.

Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Johanna van Achterberg overlijden 1878

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *