Johanna van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1841, aktenummer 98

By |

In het jaar een duizend een en veertig, den twee en twintigsten der maand December des voormiddags om negen ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, oud acht en dertig jaren, veldwachter, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwlijk geslacht, te Raamsdonk op den twee en twintigsten December, dezes jaars des avonds ten elf ure, is geboren in het huis, nommer twee honderd zes en veertig van Johannes van Kuijk, oud acht en dertig jaren, van beroep veldwachter en van Johanna van Achterberg, zijne huisvrouw, oud acht en dertig jaren, zonder beroep, beide wonende in deze Gemeente, aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornaam: Johanna.

Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bartholomeus de Jong, oud zes en dertig jaren, van beroep tapper, wonende te Raamsdonk en van Adriaan Vissers, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, en is deze Akte na voorlezing geteekend, door ons en de comparant met beide getuigen.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *