Johannes Adrianus van Achterberg, Geboorteregister Breda 1908, aktenummer 166

By |

In het jaar negentien honderd acht, den achttienden der maand Maart, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud twee en veertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den zeventienden der maand Maart, dezes jaars om drie uren den namiddags binnen deze gemeemte bevallen is van kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Johannes Adrianus.

Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Adrianus Wilhelmus Johannes van Oers, oud veertig jaren, van beroep Slager en Christiaan Antonius van Oers, oud drie en dertig jaren, van beroep Slager, beiden wonenden binnen deze gemeente,

Voorlezing dezer akte is door ons gedaan aan den comparant en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *