Johannes Gerardus Maria Heesakkers, Overlijdensregister Den Bosch, 1968, aktenummer 866

By |

Heden zeventwintig november negentienhonderd achtenzestig, is voor ons ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente ‘s-Hertogenbosch verschenen: Bes, Wilhelmus Josephus Antonius, hulpkoster, oud achtenzestig jaren, wonende alhier, die verklaarde uit eigen wetenschap kennis te dragen, dat op vijfentwintig november van dit jaar te zes uur vijftien alhier is overleden: Heesakkers, Johannes Gerardus Maria, bakker, oud negenenvijftig jaren, geboren en wonende alhier, gehuwd geweest met van Achterberg, Lena Johanna, zoon van Heesakkers, Johannes Wilhelmus en Klaassen, Theodora, beiden overleden.

Waarvan akte, welke overeenkomst de wet is voorgelezen.

Bron: Brabants Historisch Centrum