Johannes Martinus Vergouwen, Overlijdensregister Breda, 1971, aktenummer 216

By |

Op eenentwintig februari negentienhonderd eenenzeventig. te 18 uur, 25 minuten, is in de gemeente Breda overleden: Vergouwen, Johannes Martinus, geboren te Breda op 25 oktober 1939, bouwvakarbeider, wonende te Breda, gehuwd met Kromhof, Anna Pitronella, gehuwd geweest met Hemmekan, Magdalena Wilhelmina Caeserina, zoon van Vergouwen, Cornelis, havenarbeider en van van Achterberg, Johanna Maria, beiden wonende te Breda.

De aangifte van dit overlijden is aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Breda gedaan door: van der Heijden, Johannes Franciscus, oud 45 jaren, bedrijfsassistent, wonende te Breda, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is opgemaakt, voorgelezen en ondertekend op 23 februari 1971.

Bron: Stadsarchief Breda