Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 102

By |

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den twaakfden Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zestig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den elfden augustus dezes jaars om twee ure des nachts, binnen deze Gemeente, wijk lettr D nummer zestig, ten zijnen woonhuize, is geboren een kind van het mannelijk geslacht van Geerdina Wilhelmina van Achterberg, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Raamsdonk in gezegde huizinge en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Johannes.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Jacobus Zijlmans, oud negen en veertig jaren, leerlooier en van Antonius Cornelis Stokwielder, oud zeven en veertig jaren, schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *