Johannes van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1839, aktenummer 89

By |

In het jaar Een duizend Negen en Dertig, den zeven en twintigsten November is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, oud zes en dertig jaren, veldwachter, wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat een kind vna het mannelijk geslacht, alhier, op den zeven en twintigsten November, dezes jaars des voormiddags ten tien ure, is geboren van Johannes van Kuijk, oud zes en dertig jaren, van beroep veldwachter en van Joanna van Achterberg, zijne huisvrouw, oud zes en dertig jaren, zonder beroep, beide wonende in deze Gemeente, aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornaam: Johannes.

Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Theodoris Bossers, oud vijftig jaren, bouwman en van Johannes Bossers, oud een en zestig jaren, Particulier, beide wonende binnen deze Gemeente, en is deze Akte na voorlezing, door ons en de comparanten met de beide getuigen geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *