Ludovicus van Achterberg, Geboorteregister 1871, aktenummer 291

By |

Den zeventwintigsten julij achttien honderd een en zeventig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen: Maurits van Achterberg, oud een en veertig jaren, dagloner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den zevenentwintigsten julij dezes jaars, des voormiddags te vier uren, ten zijnen huize in wijk C, nummer twee honderd vijf, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Anna Susanna Gallmann, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtgenoot, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Ludovicus.

In tegenwoordigheid van Jan van der Net, oud vijf en dertig jaren, en van Willem Cadee, oud dertig jaren, dagloner, beide wonende alhier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *