Maria Antonia Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1875, aktenummer 104

By |

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventig, den achtsten der maand Februari is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg verschenen: Jacobus Willemse, oud negen en twintig jaren, van beroep Ketelmaker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijnde echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende alhier, op den zevenden der maand Februarij, een duizend acht honderd vijf en zeventig, om twaalf ure des middags een zijnen huize wijk Kerk nummer drie en zeventig bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht; aan welk kind worden gegven de voornamen van Maria Antonia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Franciscus Scholberg, oud dertig jaren, van beroep horlogemaker en Petrus Johannes Lambertus van […], oud drie en dertig jaren, van beroep zonder, beide wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakte deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons […].

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *