Maria Stal, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1849, aktenummer 17

By |

In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den zesden april verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Stoffel Stal, oud twee en dertig jaren, zalmvisscher, wonende in deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijfden April dezes jaars om tien ure des avonds, binnen deze Gemeente, wijk letter C, nummer twee en dertig, is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht van hem Comparant en dezelfs Echtgenoote Maria van Achterberg, zonder beroep, mede in deze Gemeente woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Maria.

Welke aangifte en verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Philiphus Jansens, oud zeven en veertig jaren, Wagemaker en van Pieter Rovers, oud acht en dertig jaren, veldwachter beiden wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *