Maria van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1869, aktenummer 293

By |

De een en dertigsten julij achttien honderd negen en zestig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen Mouris van Achterberg, oud negen en dertig jaren, daglooner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den dertigsten julij dezes jaars des namiddags te tien uren, ten zijnen huize in wijk C, nummer twee honderd vier is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Anna Suzanna Gallmann, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtgenoot aan hetwelk de voornaam is gegeven van Maria.

In tegenwoordigheid van Johannes de Hoon, oud een en veertig jaren, smid, en van Jacobus Willemse, oud drie en twintig jaren, daglooner, beide wonende alhier.

Voorlezing dezer acte is door ons gedaan aan den comparant en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *