Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1816, blad 2

By |

In het Jaar een duizend acht honderd en zestien, den vijfde januarij, ten vier uren, des namiddags compareerde voor ons Burgemeester, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, arbeider wonende te Raamsdonk, die ons heeft gepresenteerd een Kind van het vrouwelijke geslacht. geboren den vijfde januarij desez jaars, om drie uren des namiddags van Gerrit Nicolaas van Achterberg en van Cornelia van der Schans, zijne huisvrouw, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft den Naam te willen geven van Maria.

Gezegde verklaring en presentatie geschied in tegenwoordigheid van Antony Timmermans oud twee en dertig jaren, wonende binnen deze Gemeente, en van Joachim Zijlmans, oud drie en vijftig jaren, mede alhier woonachtig; en hebben Comparanten, na dat hun van deze Akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *