Maria van Achterberg, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1906, aktenummer 34

By |

Wijk D, 99

In het jaar negentien honderd zes den twintigsten augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, provincie Noordbrabant, verschenen: Johannes van den Hoven, oud negen en twintig jaren, van beroep postbode, wonende te Made en Drimmelen en Teunis Pieterman, oud vier en veertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Made en Drimmelen, die ons verklaarden, dat te Made en Drimmelen, den twintigsten augustus negentien honderd zes des voormiddags ten zes en een half ure is overleden Maria van Achterberg, oud negentig jaren, zonder beroep, geboren te Raamsdonk en wonende te Made en Drimmelen, dochter van wijlen de echtelieden Gerrit Nicolaas van Achterberg en Cornelia van der Schans, weduwe van Stoffel Stal.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers, door ons is geteekend met hen.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *