Maria van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 84

By |

Het Jaar een duizen acht honderd zeven-en-twintig, den vier en twintigsten der maand November om negen ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep arbeider, oud vier en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren op vrijdag den drie en twintigsten der maand November duizend acht honder zeven-en-twintig, om twee ure des namiddags; van Joannes van Kuijk, van broep arbeider, oud vier en twintig jaren, wonende te Raamsdonk en van Joanna van Achterberg, zijne huisvrouw, oud vier en twintig jaren, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Maria.

Welke verklaring en vertoningzijn geschiedt in bijwezen van Jan van Onzenoort, van beroep hoefsmid, oud acht en veertig jaren, en van Sebert de Bruijn, van beroep wagemaker, oud drie en zestig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons ondertekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *