Maurits van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, 1899, akte 122

By |

Het het jaar achtien honderd negen en negentig, den acht en twintigsten December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, verschenen Ludovicus van Achterberg, koopman, oud acht en twintig jaren, wonende te Zalt-Bommel; die ons heeft verklaard, dat op den acht en twintigsten December achtien honderd negen en negentig, ten half vijf uur des voormiddags, te Zalt-Bommel is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijnde echtgenoote Hendrina Jacomina van Hattum, zonder beroep, wonende te Zalt-Bommel, aan welk kind is gegeven de voornaam van Maurits.

De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Pieter Christiaan ’t Haan, onderwijzer, wonende te Zalt bommel, oud vijf en dertig jaren en van Jan Arnoldus van Hattum, aannemer, wonende te Zalt bommel, oud negen en twintig jaren.

Bron Regionaal Archief Rivierenland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *