Maurits van Achterberg, Huwelijksregister ‘s-Hertogenbosch 1930, aktenummer 63

By |

Den vijf en twinstigsten Maart negentien honderd dertig zijn voor ons Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente ‘s-Hertogenbosch verschenen: Maurits van Achterberg, likeurstoker, oud dertig jaren, geboren en wonende te Zalt-bommel, meerderjarige zoon van Ludovicus van Achterberg en Hendrina Jacomina van Hattum, zonder beroep, beiden wonende te Zalt-Bommel, de vader van beroep likeurstoker en Wilhelmina Paulina Arnolda van der Kolk, zonder beroep, oud twee en twintig jaren, geboren te Amersfoort, wonende alhier, dochter van Arend van der Kolk, spoorbeambte, oud twee en vijftig jaren en Paulina Arnolda van der Bosch, zonder beroep, oud een en vijftig jaren, beiden wonende alhier, ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken. De afkondiging heeft, zonder stuiting des huwelijks, plaats gehad alhier en te Zalt-Bommel op Zaterdag den vijftienden Maart jongstleden. De ouders der bruid, hierbij tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.

De aanstaande echtgenooten hebben ten onzen overstaan en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staan zijn opgelegd, waarop wij in naam der wet hebben verklaard, dat zij door de echt aan elkander verbonden zijn. Dit huwelijk is voltrokken in tegenwoordigheid der getuigen: Hendrikus Johannes van Boort, bouwkundige, ouden negen en twintig jaren, schoonbroeder van den bruidegom, Govert de Geus, kantoorbediende, oud acht en dertig jaren, neef der bruid, Cornelis van Dee, kantoorbediende, oud negen en veertig jaren, behuwd-oom der bruid, allen, wonende te Zalt-Bommel, Lambertus Johannes Jacobus Langeler, letterzetter, oud zes en twintig jaren, wonende alhier.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *