Maurits van Achterberg Overlijdensregister Breda 1849, aktenummer 109

By |

In het Jaar Een duizend Acht honderd Negen en Veertig, den derden Mei kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noord-braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, Koetsier, oud vijf en twintig jaren, zoon van den overledene Cornelis de Haan, Kleermaker, oud drie en veertig jaren, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den eersten Mei dezes jaars, des morgens ten vijf ure, te Breda, in Wijk A nummer zes honderd twee op de Boschstraat is overleden: Maurits van Achterberg, gepensioneerd Postiljon, oud drie en vijftig jaren, geboren te Raamsdonk, wonende te Breda, echtgenoot van Anna Catharina Ronkel, zoon van wijlen Gerrit Nicolaas van Achterberg en van Maria Donk, zonder beroep, wonende te Raamsdonk.

Maurits van Achterberg, overlijden 1849

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *