Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1849, aktenummer 292

By |

In het Jaar Een Duizend Acht honderd Negen en Veertig, den een en twintigsten july kompareerde voor ons wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Breda, Provincie Noord-Brabant, Jacobus Ferdinant van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren, vader en Heronymus Adrianus Timp, schoonmaker, oud een en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den twintigsten july dezes jaars, des namiddags ten half vijf ure, te Breda, in wijk D nummer twee honderd acht en dertig in de Brouwerijstraat is overleden: het kind Maurits van Achterberg, zonder beroep, oud een en twintig maanden, geboren te Breda, zoon van den eersten komparant en van Maria Antonia Gramans, zijne echtgenoot, zonder beroep, wonende te Breda.

En is deze akte na voorlezing door ons met de komparanten geteekend.

Bron: Stadsarchief Breda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *