Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1849, aktenummer 292

By |

In het Jaar Een duizend Acht honderd Negen en Veertig, den een en twintigsten July, kompareerde voor ons […] Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Stad BREDA, Provincie Noord-Brabant, Jacobus Ferdinand van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren, vader, en Heronymus Adrianus Timp, Schoonmaker, oud vier en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den twintigsten July dezes jaars, des namiddags ten half vijf ure, te Breda, in Wijk D Nummer twee honderd acht en dertig in de Brouwerijstraat is overleden: het kind Maurits van Achterberg, zonder beroep, oud een en twintig maanden, geboren te Breda. Zoon van den eersten komparant en van Maria Antonia Gramans, zijne echtgenoot, zonder beroep, wonende te Breda.

Maurits van Achterberg, 1849 overlijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *