Neeltje Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1827, aktenummer 21

By |

In Jaar een Duizend agt honderd zeven en twintig den een en dertigsten mey des namiddags ten drie uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud twee en veertig jaren, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer zeven en twintig, dewelke ons heeft gepresenteerd, een kind van het vrouwlijk geslagt, geboren heden den een en dertigsten mey een duizend agt honderd zeven en twintig, des ochtends ten vijf uuren, in wijk en nummer vermeld, van hem comparant en van Wilhelmina van Achterberg, zonder beroep, oud vijf en twintig jaren, zijne huisvrouw, en aan hetwelk hij verklaard den voornaam te willen geven van Neeltje: – gezegde verklaring en presentatie geschiedt in bijwezen van Aard Roelof, nagtwaker, oud agt en vijftig jaren en Adriaan Laurens Vos, broodbakker, oud zes en veertig jaren, beide wonende te Drimmelen, nadat van deze akte voorlezing is gedaan aan de comparanten, hebben dezelve met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *