Neeltje Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1828, aktenummer 21

By |

In Jaar een Duizend agt honderd agt en twintig den vijf en twintigsten augustus des namiddags ten vier uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud drie en veertig jaren, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer zeven en twintig, denwelke ons heeft gepresenteerd, een kind van het vrouwlijk geslagt, geboren heden den vijf en twintigsten augustus een duizend agt honderd agt en twintig, des nagts ten twee uuren, in wijk en nummer vermeld, van hem comparant en van Wilhelmina van Achterberg, zonder beroep, oud zes en twintig jaren, zijne huisvrouw, en aan hetwelk hij verklaard den voornaam te willen geven van Neeltje: – gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Aard Roelof, nagtwaker, oud negen en vijftig jaren en Dirk Verheul, kleermaker, oud negen en dertig jaren, beide te Drimmelen woonagtig, nadat van deze akte voorlezing is gedaan aan de comparanten, hebben dezelve met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *