Neeltje Prinse, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1829, aktenummer 25

By |

Het Jaar een duizend agt honderd negen en twinting den drie en twintigsten Julij des voormiddages ten negen uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgermeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord-Brabant, Aard Roelof, oud negen en vijftig jaren, nagtwaker, en Joannes Loeff, zalmvisscher, oud vijf en veertig jaren, beide wonende te Drimmelen, en geburen van den overledene, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten Julij een duizend agt agt honderd negen en twintig des namiddags ten drie uuren in het huis Wijk A, nummer zeven en twintig, is overleden: Neeltje Prinse, zonder beroep, oud agt maanden, geboren en wonende te Drimmelen, dochter van Pieter Prinse, zalmvisscher, oud vier en veertig jaren, en van Wilhelmina van Achterberg, zonder beroep, oud zeven en twintig jaren, beide wonende te Drimmelen, nadat van deze acte voorlezing is gedaan aan de comparanten hebben dezelve met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *