Petronella van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1843, aktenummer 96

By |

In het jaar een duizend drie en veertig, den twaalfden December. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, veertig jaren, veldwachter, wonende binnen deze Gemeente, dewelke ons heeft verklaard dat op den twaalfden December dezes jaars om half vijf ure des morgens, binnen deze Gemeente in zijn woonhuis, wijk letter —, nommer twee honder zes en veertig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van Johannes van Kuijk, oud veertig jaren, van beroep veldwachter en van Johanna van Achterberg, zijne huisvrouw, veertig jaren, zonder beroep, beide wonende in deze Gemeente en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Petronella.

Welke aangifte en verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Pieter van Laarhoven, oud dertig jaren, van beroep brouweren van Johannes Jacobus van Onzenoort, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, als daartoe door den Aangever gekozene getuigen, en is deze Akte na voorlezing geteekend, door ons en de comparant met beide getuigen.

En nadat de tegenwoordige Akte van geboorte, door ons dadelijk opgemaakt, in dubbel ingeschreven en aan den Comparant en de getuigen is voorgelezen, hebben wij dezelve geteekend met de comparant en de getuigen.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *