Pieter Adriaan van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 111

By |

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den negentienden juni, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, verschenen, Bartholomeus van Achterberg, oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achttienden juni achttien honderd negen en negentig ten elf ure, des namiddags alhier in het huis wijk V nummer honderd acht en tachtig is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem comparant en zijn echtgenoote Adriana Petronella Dank, van beroep zonder, mede wonende te Raamsdonk, waan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Pieter Adriaan.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van Achterberg, oud een en tachtig jaren, van beroep zonder, wonende te Raamsdonk en van Adriaan Jan Konings, oud zeven en dertig jaren, van beroep leerlooier, wonende te Raamsdonk.
Waarvan door ons akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en aan de getuigen door ons, Bartholomeus van Achterberg, Hendrik van Achterberg en Adriaan Jan Konings, alleen voornoemd, is geteekend,

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *