Saartje Wilhelmina Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1885, aktenummer 122

By |

Op den dertienden der maaand November Achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, In het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud zes en veertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den twaalfden November dezes jaars, des nachts ten één ure aldaar, ter Hooge Zwaluwe in het huis numero een honderd acht, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Cornelia Johanna van Achterberg, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in deze gemeente en aan dit kind de voornamen zal gegeven worden van Saartje Wilhemina.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Velthoven, oud vier en zestig jaren, schoenmaker en Daniel Bekkens, oud vijf en dertig jaren, veldwachter, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing door ons benevens den comparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *