Stoffel Stal, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1897, aktenummer 60

By |

Wijk D, No. 13
In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den vijftienden ocotber zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, provincie Noord-Brabant, verschenen Nicolaas Hugo Hagers, oud acht en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen en Johannes Compaan, oud vijf en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Made en Drimmelen, die ons verklaarden dat te Made en Drimmelen den vijftienden october achttien honderd zeven en negentig des voormiddags ten half negen ure is overleden Stoffel Stal, oud een en tachtig jaren, van broep zonder, geboren en wonende te Made en Drimmelen, zoon van de overleden echtelieden Huibert Stal en Maria de Boer, echtgenoot van Maria van Achterberg, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke, na gedane voorlezing van de aangevers door ons met de aangevers is geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *