Tag Archives: Becking

Maria van Achterberg, Huwelijksregister Breda 1863, aktenummer 103

In het jaar een duizend Acht honderd drie en zestig, den negenden december, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, ten Gemeentehuis en in het openbaar, Everhardus Adrianus Becking, sergeant bij het zesde regiment Infanterie, oud vijf en dertig jaren, geboren te Amsterdam, wonende te Breda, meerderjarigen zoon van Johannes Becking en… Read More »