Tag Archives: Bekkens

Johannes Karel Christoffel Vos, Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1887, aktenummer 74

Op den negende der maand augustus Achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud zeven en veertig jaren, arbeider, vader van den overledene en Daniel Bekkens, oud zeven en derig jaren, veldwachter, beide wonende te Zwaluwe, welke ons hebben verklaard,… Read More »