Tag Archives: Blok

Johanna Petronella Blok, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 17

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den dertigsten januari, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk verschenen, Maria Henriette Bechtholt, oud twee en zeventig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den negen en twintigsten januari achttien honderd negen en negentig ten tien ure, des voormiddags… Read More »