Tag Archives: Bossers

Johannes van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1839, aktenummer 89

In het jaar Een duizend Negen en Dertig, den zeven en twintigsten November is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, oud zes en dertig jaren, veldwachter, wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat een kind vna het mannelijk geslacht, alhier, op den zeven en twintigsten… Read More »

Joannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1834, aktenummer 14

Het Jaar een duizend acht honderd vier-en-dertig, den elfden der maand December om elf ure des morgens, zijn voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, verscheenen Joannes van Achterberg, jongman, van beroep arbeider, geboren te Raamsdonk, oud negen en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, hebbende voldaan aan zijne verpligting ten aanzien van der Nationale… Read More »

Willem van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 57

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den twee en twintigsten, der maand Augustus om vijf ure des avonds verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Branband, Petrus Vernimmen, van beroep klompemaker, oud een en veertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht geboren op… Read More »