Tag Archives: Breda

Maria van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1874, aktenummer 297

Den vijfden augustus achttien honderd vier en zestig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen Mourits van Achterberg, oud een en veertig jaren, daglooner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den vijfden augustus dezes jaars voormiddags te zeven uren, ten zijnen huize, in wijk C, nummer twee honder vijf, is geboren een kind… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1903, aktenummer 127

In het jaar negentien honderd drie, den vier en twintigsten der maand maart, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Jan van Brummelen, oud acht en vijfitg jaren, van beroep boekbinder, wonende alhier, en Willem van der Pol, oud vier en vijftig jaren, van beroep koetsier, wonende alhier, geen aanverwanten van den na… Read More »

Achterberg, Gerrit Nicolaas van (1824)

Gerrit Nicolaas van Achterberg werd te Sleeuwijk geboren op 19 november 1824. Dit blijkt uit het bevolkingsregister van de gemeente Breda van 1 januari 1900. In dat register is ook zijn overlijdensdatum geregistreerd. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Catharina Ronkel. Gerrit Nicolaas overleed te Breda op 22 maart 1903.

Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1849, aktenummer 292

In het Jaar Een duizend Acht honden Negen en Veertig, den een en twintigsten julij kompareerde voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Breda, Provincie Noord-Braband, Jacobus Ferdinant van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren. Vader en Hiromynus Adrianus Timp, schoenmaker, oud vier en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda,… Read More »

Maria van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1869, aktenummer 117

Den vier en twintigsten november achttien honderd negen-en-zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Gerhardus van Geenhuizen, oud zes en vijftig jaren, geëmployeerde in het garnizoen hospitaal, geboren te Nijkerk, wonende alhier, weduwnaar van Johanna Driessens, meerderjarige zoon van Bernardus… Read More »

Maria van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1869, aktenummer 298

Den twintigsten october achttien honderd negen en zestig, zijn voor ons, ambtenaar van den burgelijken stand te Breda, verschenen Mouris van Achterberg, oud negen en dertig jaren, daglooner, vander van de overledene, en Johannes de Hoon, oud twee en veertig jaren, koperslager, beide wonende alhier, welke hebben verklaard, dat op den negentienden october dezes jaars des namiddags te… Read More »

Achterberg, Maria (1869) van

Maria van Achterberg werd te Breda geboren op 30 juli 1869. Haar vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Susanna Gallmann. Zij overleed te Breda op 19 oktober 1869. Zij overleed in de woning aan de Leuvenaarswal, Wijk C nummer 204. Broers en zussenLudovicus van Achterberg, geboren 27 juli 1871Maria van Achterberg, geboren 5 augustus 1874