Tag Archives: Chaam

David van Achterberg, Overlijdensregister Chaam, 1851, aktenummer 12

Op heden den negende Junij achttien onderd een en vijftig, verscheenen voor ons Burgemeester, Ambetnaar van den Burgelijken Stand der gemeente Chaam, Johannes Treffers, oud veertig jaren, bode en Johannes van Boesschoten, oud drien en zestig jaren, veldwachter; beiden wonende te Chaam, welke ons hebben verklaard, dat op den zevenden Junij achttien honderd een en vijftig, ten acht… Read More »