Tag Archives: Dalmeijer

Cornelia Johanna Dalmeijer, Huwelijksregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 21

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den zesden juni. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Peter Adrianus van Dongen, oud vijf en twintig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep timmerman, meerderjarige zoon van Jacobus Antonie van Dongen, overleden en van Cornelia de Rooij, zonder beroep, wonende te Raamsdonk, ter… Read More »

Johannis Karel van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1863, aktenummer 2

In het jaar een duizend acht honderd drie en zestig, den zevenden januarij. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven dat op den zevenden Januarij dezes jaars, om een ure des nachts binnen deze Gemeente,… Read More »

Teunis Joannes Dalmeijer, Overlijdensregister Raamsdonk, 1860, aktenummer 7

In het jaar een duizend acht honderd zestig, den drie en twintigsten januarij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Teunis Joannes Dalmeijer, oud negen en twintig jaren, schipper, wonende in deze gemeente, vader van den overledenen en Johannes Dalmeijer, oud drie en twintig jaren, schipper, wonende in deze gemeente, oom van den overledenen,… Read More »

Henrica van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1858, aktenummer 19

In het jaar een duizend acht honderd acht en vijftig, den vijfden Augustus.Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Teunis Joannes Dalmeijer, oud zeven en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep schipper, meerderjarige zoon van van Teunis Dalmeijer, overleden en van Joanna Jacoba Netten, winkelierster in deze Gemeente woonachtig te… Read More »