Tag Archives: Dank

Achterberg, Gerrit Nicolaas (Dank) van

Gerrit Nicolaas trouwde met Maria Dank. Broers en zussen Kinderen David van Achterberg, 19 oktober 1788Gerardus van Achterberg, 10 januari 1790Willemina van Achterberg, geboren 21 april 1793Joannes van Achterberg, geboren 17 februari 1795Maurits van Achterberg, 20 januari 1797Willem Lambertus van Achterberg, geboren 5 april 1798Willemina van Achterberg, geboren 25 juli 1800Joanna van Achterberg, geboren 7 april 1803

Wilhelmina Hendrica van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1905, aktenummer 177

In het jaar negentien honderd vijf, den achttienden october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden october negentien honderd vijf, ten half acht ure, des namiddags alhier in het… Read More »

Adriaan Leendert van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1903, aktenummer 165

In het jaar negentien honderd drie, den zevenden september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud vijf en veertig, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zesden september negentien honderd drie, ten half een ure, des namiddags alhier in het huis… Read More »

Sara Wilhelmina van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 26

In het jaar negentien honderd een, den achtsten maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achtsten maart negentien honderd een, ten half drie ure, des voormiddags alhier in het… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 232

In het jaar negentien honderd, den vijftienden december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Dank, oud zeven twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den veertienden december negentien honderd te half acht ure, des namiddags alhier in het huis wijk V nummer… Read More »

Pieter Adriaan van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 111

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den negentienden juni, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, verschenen, Bartholomeus van Achterberg, oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achttienden juni achttien honderd negen en negentig ten elf ure, des namiddags alhier in… Read More »

Bartholomeus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 185

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den twee november is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den een en dertigsten october achttien honderd zeven en negentig te elf ure, des namiddags… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 120

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den zeven en twintigsten october zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Dank, oud vier en twintig, van beroep arbeider. wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te… Read More »

Agnita Petronella van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1896, aktenummer 94

In het jaar achttien honderd zes en negentien, den zeventienden juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brbant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven dat op den zeventienden juni, achttien honderd zes en negentig ten half drie ure, des… Read More »

Sara Johanna Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1896, aktenummer 86

In het jaar achttien honderd zes en negentig, den vijfden juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant verschenen, Johannes Dank, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven dat op den vierden juni achttien honderd zes en negentig ten half een ure, des namiddags… Read More »