Tag Archives: de Bont

Henrica van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 101

Het Jaar een duizend acht honderd negen-en-twintig, den elfde der maand December om drie ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep dagloner, oud zes en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren op vrijdag den… Read More »