Tag Archives: de Bruijn

Maria van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 84

Het Jaar een duizen acht honderd zeven-en-twintig, den vier en twintigsten der maand November om negen ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep arbeider, oud vier en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren… Read More »