Tag Archives: de Haan

Maurits van Achterberg Overlijdensregister Breda 1849, aktenummer 109

In het Jaar Een duizend Acht honderd Negen en Veertig, den derden Mei kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noord-braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, Koetsier, oud vijf en twintig jaren, zoon van den overledene Cornelis de Haan, Kleermaker, oud drie en veertig jaren, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben verklaard,… Read More »