Tag Archives: de Jong

Johannes van Achterberg, Overlijdensakte Raamsdonk, 1887, aktenummer 16

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den zestienden februari. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en zestig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk en Hendrik de Jong, oud een en vijftig jaren, winkelier, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den… Read More »

Johannis Karel van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 1

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den derden januarij. Verschenen voor ons Ambrenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud negen en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Hendrik de Jong, oud negen en veertig jaren, winkelier wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben… Read More »

Johanna van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1841, aktenummer 98

In het jaar een duizend een en veertig, den twee en twintigsten der maand December des voormiddags om negen ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, oud acht en dertig jaren, veldwachter, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwlijk geslacht, te… Read More »

Gerardus Nicolaas van Achterberg, Huwelijksregister Sprang 1858, aktenummer 5

Het jaar een duizend acht honderd acht-en-vijftig der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sprang, provincie Noordbrabant, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen Geradus Nicolaas van Achterberg geboren te Raamsdonk oud drie en dertig jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Raamsdonk provincie Noordbrabant, meerderjarige zoon van Gerrit Nicolaas van… Read More »