Tag Archives: de Jongh

Teunis Hendricus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1873, aktenummer 73

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-zeventig, den elfden Julij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud acht en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Bartholomeus de Jongh, oud vijf en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »

Andreas van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1861, aktenummer 18

In het jaar een duizend acht honderd een en zestig, den een en dertigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Andreas van Kuik, oud zes en twintig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, beroep arbeider, meerderjarige zoon van Johannes van Kuik, veldwachter, en van Joanna van Achterberg, zonder beroep, beide in… Read More »

Gerrit van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1832, aktenummer 106

Het Jaar een duizend acht honderd twee-en-dertig, den veertiende der maand December om tien ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Jan van Kuijk, van beroep veldwachter, oud negen en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op vrijdag den veertiende… Read More »