Tag Archives: de Roon

Maria Adriana van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1902, aktenummer 226

In het jaar negentien honderd twee, den zesden december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den vijfden december negentien honderd twee, ten tien ure, des voormiddags alhier in het… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 104

In het jaar negentien honderd een, den zeventienden juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden juli negentien honderd een, ten half vier ure, des namiddags alhier in… Read More »

Sara Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1900,

In het jaar negentien honderd, den twaalfden januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den elfden januari negentien honderd ten negen ure, des voormiddags alhier in het huis wijk… Read More »

Hendrik Johannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 24

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den drie en twintigsten augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van1. Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den Bruidegom,2. Bartholomeus van Achterberg, oud… Read More »