Tag Archives: de Wijs

Geerdina Wilhelmina van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1860, aktenummer 71

In het jaar een duizend acht honderd zestig, den een en dertigsten July. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den dertigsten Julij dezes jaars, om tien ure des avonds is geboren een… Read More »

Cornelia Snijders, Overlijdensregister Raamsdonk, aktenummer 22

In het jaar een duizend acht honderd zestig, twee en twintigsten Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Joannes van Achterberg, oud vijd en zestig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, echtgenoot van de overledene en Cornelis Mattias de Wijs, oud drie en dertig jaren, schoenmaker, wonende in deze gemeente, gebuur van de… Read More »

Maria Dank, Overlijdensregister Raamsdonk, 1850, aktenummer 15

In het jaar een duizend acht honderd vijftig, den negentiende Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Jan van Achterberg, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, zoon van de overledene en Willebrordus de Wijs, oud acht en veertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, gebuur van de overledene dewelke… Read More »