Tag Archives: Emmen

Andreas van Kuik, Geboorteregister Raamsdonk, 1834, aktenummer 66

Het Jaar een duizend acht honderd vier-en-dertig, den dertigsten der maand September om vier ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuik, van beroep veldwacht, oud een en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op dinsag den dertigsten… Read More »