Tag Archives: Everse

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Huwelijksregister ’s Gravemoer, 1899, aktenummer 3

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den tweeden november, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravemoer, Provincie Noordbrabant, in het openbaar, in het Huis der Gemeente en in tegenwoordigheid der na te noemen vier getuigen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, van beroep slager, oud vier en dertig jaren, geboren te Breda en… Read More »

Wilhelmus van Achterberg, Huwelijksregister Zaltommel 1860, akte 8

Het jaar achttien honderd zestig, den twaalfden den maand Maart, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:1. Wouter van Houten van beroep Kleermaker, oud acht en veertig jaren, wonende te Zalt Bommel, die gezegd heeft te zijn getuige des bruidegoms;2. Hendrik Holewijn, van beroep Schoenmaker, oud… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1864, aktenummer 4

In het Jaar Een duizend Acht honderd vier en zestig, den vierden januarij, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, Wilhelmus van Achterberg, stads keurmeester van het Vleesch, oud zes en twintig jaren, vader van den overledene, en Martinus Johannes Stoops, meubelmaker, oud vijf en twintig jaren, beide wonende te Breda, dewelke… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1864, aktenummer 456

In het Jaar Een Duizend Acht honderd Vier en Zestig, den een en twintigsten december is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, verschenen: Wilhelmus van Achterberg, stads keurmeester van het vleesch, oud zeven en twintig jaren, wonende te Breda, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Breda… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1863, aktenummer 459

In het jaar een duizend Acht honderd drie en zestig, acht en twintigsten december, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, verschenen: Wilhelmus van Achterberg, stadskeurmeester van het vleesch, oud zes en twintig jaren, wonende te Breda, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Breda, op den… Read More »