Tag Archives: Fasen

Leendert van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1833, aktenummer 32

Het Jaar een duizend acht honderd drie-en-dertig, den zestiende der maand April om twaalf ure des middags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Mauris van Achterberg, van beroep postrijder, oud zes en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op maandag den vijftiende… Read More »