Tag Archives: Gallmann

Maria van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1874, aktenummer 297

Den vijfden augustus achttien honderd vier en zestig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen Mourits van Achterberg, oud een en veertig jaren, daglooner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den vijfden augustus dezes jaars voormiddags te zeven uren, ten zijnen huize, in wijk C, nummer twee honder vijf, is geboren een kind… Read More »

Maria van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1869, aktenummer 298

Den twintigsten october achttien honderd negen en zestig, zijn voor ons, ambtenaar van den burgelijken stand te Breda, verschenen Mouris van Achterberg, oud negen en dertig jaren, daglooner, vander van de overledene, en Johannes de Hoon, oud twee en veertig jaren, koperslager, beide wonende alhier, welke hebben verklaard, dat op den negentienden october dezes jaars des namiddags te… Read More »

Achterberg, Maria (1869) van

Maria van Achterberg werd te Breda geboren op 30 juli 1869. Haar vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Susanna Gallmann. Zij overleed te Breda op 19 oktober 1869. Zij overleed in de woning aan de Leuvenaarswal, Wijk C nummer 204. Broers en zussenLudovicus van Achterberg, geboren 27 juli 1871Maria van Achterberg, geboren 5 augustus 1874

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1868, aktenummer 135

Den drie en twintigsten december achttien honderd acht en zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Mouris van Achterberg, oud acht en dertig jaren, dagloner, geboren te Raamsdonk, wonende alhier, meerderjarige, zoon van Mouris van Achterberg en van Anna Catharina… Read More »

Ludovicus van Achterberg, Geboorteregister 1871, aktenummer 291

Den zeventwintigsten julij achttien honderd een en zeventig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen: Maurits van Achterberg, oud een en veertig jaren, dagloner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den zevenentwintigsten julij dezes jaars, des voormiddags te vier uren, ten zijnen huize in wijk C, nummer twee honderd vijf, is geboren een… Read More »